foto fra atelier

Siden jeg kom i erhverspraktik som 15 årig som væver, har min verden drejet sig rundt, i et liv med  arbejdet, med billeder.

Først som billedvæver , siden som maler siden 1996.  Tegning grafik flet ler foto har fulgt med på sidelinien . Det har haft betydning for mit arbejde at jeg ikke har set en grænse i at blande det eller lade det springe fra det ene til det andet .