Hollufgård Odense , atelier i et par år 2009 og frem. Det er stedets uundværlige højre hånd Henning der er igang.